کیفیت مواد خام پیکسل، واجب تر از نان شب!
در بخش اول مقاله به اهمیت کیفیت ورق آهن مواد خام پیکسل پرداختیم. با بخش دوم مقاله همراه ما باشید.
بخش دوم؛ فرم پیکسل
صرف داشتن ابعاد کلی پیکسل نمی توان اقدام به تولید مواد خام پیکسل ایرانی نمود. ممکن است قالبی را تولید کنند که قطعات خروجی آن کمی و فقط کمی اختلاف سایز و فرم با قطعه چینی داشته باشد. در این صورت به قالب دستگاه پرچ چینی نمیخورد و پرچ به درستی صورت نمیگیرد. در این مورد واحد صدم میلیمتر نیز اهمیت دارد. فرم پیکسل باید با عکاسی های صنعتی و نمونه برداری های دقیق و به عبارت دیگر با مهندسی معکوس از روی نمونه های مواد خام پیکسل چینی، عینا مشابه آنها طراحی شده باشد تا مشکلی را برای تولید پیکسل ایجاد نکند.
در برخی نمونه های پیکسل خام سوزنی ایرانی شاهد آن هستیم که قسمتی از لبه های قطعات پشتی پیکسل دچار پلیسه و چروک هستند که حتی اگر تاثیر بدی در پرچ نداشته باشند، ظاهر خیلی نامرتب و ناخوشایندی دارند. و یا سوراخی که برای قرار گرفتن سوزن پیکسل تعبیه شده فرورفته و گود افتاده و نامرتب است. یادمان باشد که پیکسل محصولی زینتی ست و ظاهر و زیبایی آن بیش از هر چیز دارای اهمیت است و صرف اینکه قطعات رویی و پشتی پیکسل پرچ می شوند شرط لازم است اما کافی نیست.
قوس بالایی قطعه رویی پیکسل، اندازه ی لبه های قطعه ی رویی پیکسل، جای قرار گرفتن سوراخ قطعه پشت پیکسل که برای قرار گرفتن سوزن تعبیه شده و ده ها مورد دیگر باید با دقت رعایت شود تا محصول نهایی استاندارد بوده و با تمامی قالب های دستگاه تولید پیکسل چینی قابل پرچ باشد.
اگر قوس قطعه ی بالایی پیکسل زیاد باشد، پس از تولید پیکسل، سوزن به درستی در جای خود فیکس نمی شود و تکان میخورد.
و یا اگر اندازه ی لبه های قطعه ی رویی پیکسل کوتاه یا بلندتر از حد استاندارد باشد، یا پیکسل پرچ نمی شود و یا فرم خوبی پیدا نمی کند. این مورد نیز در ثابت بودن و فیکس شدن سوزن پیکسل حائض اهمیت است.
در صورتی که فرم پیکسل خام به درستی طراحی و اجرا نشده باشد، هنگام پرچ و چاپ پیکسل شاهد این مطلب خواهید بود که لبه های پیکسل و قسمتی که کاغذ تا خورده و به داخل قطعه رفته پر از چروک های درشتی ست که از روی پیکسل هم به چشم می آید و تاثیر بسیار بدی در شکل و ظاهر پیکسل می گذارد.
مهم تر از همه تیز نبودن لبه ی قطعه رویی مواد خام پیکسل است که هنگام تولید پیکسل موجب پاره شدن کاغذ و طلق نشود. این مطلب در مورد تولید پیکسل سلفون مات بسیار نمود بیشتری داشته و در صورت تیز بودن لبه ی قطعه رویی پیکسل، تولید کننده متحمل خسارت بیشتری می شود.
در بخش سوم مقاله به تفصیل به توضیح درباره سوزن پیکسل یا همان سنجاق پیکسل خواهیم پرداخت. همراه ما باشید...