بخش سوم ؛ سوزن پیکسل
یکی از مهمترین قطعات مربوط به مواد خام پیکسل، سوزن آن است. سوزن بکار گرفته شده در پیکسل به هیچ وجه نباید کند باشد زیرا مشکلاتی را برای مصرف کننده نهایی پیکسل از جمله نخ کش شدن و سوراخ شدن لباس ایجاد میکند. که این بسیار مسئله ی مهمی ست. از آنجایی که هنوز تولیدکنندگان مواد خام پیکسل ایرانی سوزن پیکسل را بصورت تیز تولید نکرده اند، مجبور به استفاده از سوزن های چینی هستیم.
مطلب مهم دیگری که در مورد سوزن مواد خام پیکسل وجود دارد، ضخامت مفتول آن است. مفتول سوزن پیکسل اگر خیلی نازک باشد پس از یکی دوبار باز و بسته شدن می شکند و دیگر کل پیکسل قابل استفاده نخواهد بود! ممکن است این حالت در دستان مصرف کننده نهایی اتفاق بیفتد که طبعاً خیلی ناخوشایند است و برند شما را زیر سوال می برد...!
از طرف دیگر اگر ضخامت مفتول سوزن مواد خام پیکسل خیلی زیاد باشد، حالت فنری خوبی ندارد و به سختی باز و بسته می شود.

سوزن های پیکسل شامل دو نوع یک تکه و دو تکه هستند.سوزن دو تکه مشکلاتی دارد از جمله اینکه بعضا قسمت سوزن از قسمت پایه جدا شده و تولید کننده را برای نصب مجدد آن با سختی و اتلاف وقت مواجه می کند. از طرف دیگر چون برای محصولات دیگر من جمله پیکسل های نمدی و چوبی و... نیز کارایی دارد، معمولا در بازار موجود هستند و مشکل کمبود آن وجود ندارد.
سوزن یک تکه هم فرم زیباتر و شکیل تری دارد و هم مشکل جدا شدن سوزن دو تکه را ندارد. اما چون در حال حاضر تنها کاربرد آن تولید پیکسل است، و مصرف کننده ی کمتری دارد، طبعاً به وفور در بازار یافت نمی شود.